General forsamling 28 Februar 2017 klubhuset

VEMMEDRUP IDRÆTSFORENING

     AFDELING:       Badminton

Indkaldelse ordinær generalforsamling Badminton

Dato:          Tirsdag d. 28. februar 2017, kl. 19:30

Sted:          Klubhuset

Dagsorden iht. vedtægternes § 5:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Indkomne forslag skal efter vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 14. februar 2017.
 6. Valg af sekretariat:
  1. Formand Henrik Møller (ulige år)
  2. Kasserer Morten Pedersen (lige år – altså ikke i år)
  3. Sekretær Flemming Johansen (lige år – altså ikke i år)
  4. Næstformand Iben Bruselius (hvert år)Modtager ikke genvalg
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 9. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Møller